Catalā / Espaņol  ·  TEL. 933 751 402 · EMAIL info@escolasantaeulalia.com
Catalā / Espaņol  · 

Notícies

Escola Verda

26-11-2021

Escola verda

 

f

 

Des de l'escola ens fa molta il·lusió comunicar-vos que en breu formarem part oficialment de la XESCO, la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà. El certificat d'escola verda acredita la implicació de l'escola en la sostenibilitat i la conscienciació mediambiental.

El reconeixement que el centre forma part de la xarxa d'escoles verdes es realitza, per primera vegada, després d'haver passat una diagnosi satisfactòriament, d'elaborar el primer Pla d'acció de centre i d'haver obtingut el certificat del primer seminari d'equip de centre.

A continuació us adjuntem un llistat d'algunes de les accions que des de l'escola estem fent en relació a la gestió sostenible (en relació amb l'edifici, els serveis, els recursos…).

 

Aspectes assolits

 • S'utilitza sempre que es pugui el paper a doble cara amb l'alumnat.
 • Sistema eficient de recollida, emmagatzematge i tramesa del paper per reciclar.
 • Es promou la reutilització de materials per a la creació de manualitats, decoració de les aules...
 • Participació a la campanya de recollida de roba i aliments.
 • S'escullen preferentment productes i/o serveis amb ecoetiqueta o certificat de gestió ambiental (EMAS /ISO14001)
 • Es reflexiona amb l'alumnat sobre la compra ambiental de materials i la relació que s'estableix entre el reciclatge, la reducció de residus i la conservació de l'entorn.
 • El centre gestiona el reciclatge dels residus: paper, envasos i plàstics, matèria orgànica i tòners. L'ajuntament de Cornellà proporciona el servei de recollida.
 • Participació al Projecte Claki de reciclatge d'oli.
 • Les famílies i l'alumnat no porten envasos a l'escola. Es promou l'ús de carmanyoles.
 • Promoció de l'ús d'ampolles d'aigua reutilitzables per part de tots els alumnes de l'escola.
 • Instal·lació d'aixetes de polsador, conscienciació del consum responsable.
 • Els dimecres s'esmorza fruita.
 • L'AMPA un cop al més, aporta esmorzar per tot l'alumnat, fruita.
 • L'escola ha anat canviant les finestres per afavorir la millora en eficiència energètica.
 • Els llums de les aules es tanquen cada cop que no calen.
 • Aplicació usos de la llum que redueixin el consum i adquirir nous d'elements elèctrics (bombetes LED, electrodomèstics...) per afavorir l'eficiència energètica.
 • Instal·lació de molles en determinades portes exteriors, tancar finestres, ensenyar hàbits que permetin un ús raonable de la calefacció.
 • S'escullen preferentment productes que generin residus el menys perillosos possible.
 • L'escola va adquirir panells pel sostre del menjador per disminuir la contaminació acústica.
 • Utilització d'aigua osmòtica al menjador amb el conseqüent estalvi d'ampolles d'aigua.
 • Configuracions per a l'estalvi energètic de tots els ordinadors de l'escola.
 • Utilització de sistema operatiu (Ubuntu) i programari que permeti allargar la vida dels equips.
 • Ús de les funcionalitats de comunicació. Reducció de residus ( butlletins de notes trimestrals, missatgeria electrònica, actes i altres documents).

 


Xarxes socials:


Arxius: